Galgament Csatornázás

A projektről - A projekt célja

Aszód, Domony-Domonyvölgy településrészein, valamint Galgamácsa, Vácegres, Váckisújfalu, Kisnémedi, Püspökszilágy településeken nem áll rendelkezésre közterületi szennyvízcsatorna hálózat, emiatt a települési szennyvízelvezetés nem megoldott, ezért:

  • A családi házas területeken a nem csatornázott részeken a keletkező szennyvíz házi gyűjtőbe kerül elhelyezésre melyek vízzárósága nem megfelelő. A gyűjtőkből a szennyvíz egy része közvetlenül a talajba kerül, károsítva ezzel a felszín alatti vizeket.
  • A keletkező települési folyékony hulladék egy része illegális, környezetet szennyező módon kerül elhelyezésre.
  • A magas talajvízállású területeken az emésztők az infiltrációk miatt rendkívül ha-mar megtelnek.
  • A lakossági közműpótlók lecserélése, vízzáróvá alakítása és szippantásos rend-szerben történő ürítése nehezen ellenőrizhető.
  • Vácegresen kimutatható a talajvízszennyezés, magas nitrit és nitrát tartalom.
  • Püspökszilágy esetében a kemény agyag talajban a szennyvizet elszivárogtatni nehéz, amit a kolmatációs jelenség is megnehezít.

A megkötött szerződés alapján a projekt célja:

  • Galgamácsa, Kisnémedi, Püspökszilágy, Vácegres, Váckisújfalu települések belterüle-teinek, valamint Aszód és Domony egyes belterületi városrészeinek közüzemű csator-názása és szennyvízelvezetése.
  • A közcsatornával elvezetett kommunális szennyvizek teljes biológiai tisztítása; az aszódi szennyvíztisztító telep bővítése 500 m3/d kapacitással.
  • Térségi komposztáló telep létrehozása.

Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat felvétel