Galgament Csatornázás

A projektről - Technikai adatok

A projekt célja – a környezeti fenntarthatóság és biztonság, valamint az „egészséges, tiszta település” elérése érdekében a gazdaságossági határig történő csatornahálózat építés, az aszódi szennyvíztisztító telep kapacitásbővítése valamint térségi szennyvíziszap komposztáló telep létrehozása. A projekt megvalósításával biztosíthatóvá válik a megfelelő szennyvízelvezetés és tisztítás, összhangban a nemzeti és EU-s jogszabályi kötelezettségekkel. A projekt keretében a települések eddig csatornázatlan területein kiépülnek a gyűjtőrendszerek, nyomóvezetékek és a hozzátartozó átemelők. A projekt megvalósulása hozzájárul a szennyvíztisztítási tevékenységek környezetterhelő hatásainak minimalizálásához és a környezetszennyezés megelőzéséhez, és ezáltal biztosítja a környezet védelmét.

Aszódon és környékén: 7 településen összesen 84,5 km hosszú csatornahálózat épül, melynek köszönhetően újabb 1 932 háztartás, közel 27.000 ember számára lesz elérhető az európai komfort.

A szennyvíztisztító telep bővítésével kapcsolatban az alábbi építmény jellegű új létesít-mények épülnek:

  • utóülepítő medence
  • tervezett kiegészítő biológiai tisztító egység
  • cellás komposztáló, iszapvíztelenítő gépház
  • szalmatároló

Cellás komposztáló épület

A cellás komposztáló a tisztító telep K-i oldalán épül a részére igénybevett új területen. Az épület körül nagyméretű burkolt területek kerülnek kialakításra, melyeken a komposz-táláshoz szükséges anyagok (víztelenített iszap, mezőgazdasági adalékok, kész komposzt) tárolhatók, deponálhatók. A mezőgazdasági adalékanyagok tárolása kőszórással stabilizált felületen, ill. háromoldalról vasbeton pengefallal ölelt, rekeszekre osztott fedett építményben van lehetőség. A kész komposzt tárolása szilárd burkolatú felületen történik.

A komposztáló létesítmény a technológiai funkciók szerint három fő egységekből áll:

  • Iszapvíztelenítő gépház. A csővezetéken érkező szennyvíziszapot szalagszűrő pré-sek komposztálásra alkalmas állapotra víztelenítik. Ez az egység tartalmazza a teljes komposztáló létesítmény elektromos energia ellátását kiszolgáló elektromos kapcsoló helyiséget, a víztelenítési technológiához szükséges vegyszertároló helyi-séget és az előkészítő berendezéseket. Ebben az egységben egy tartózkodó-melegedő helyiséget is ki kell alakítani WC helyiséggel, tekintettel arra, hogy a szociális épület 100 méternél nagyobb távolságra van a telepen.
  • Munka csarnok, melyben az előkészített alapanyagokból (víztelenített rothasztott szennyvíz iszap és szalma) a komposztanyagot összekeverik, a kész komposzt tó-kezelését végzik. Ehhez a technológiai egységhez tartozik a szalmaszecskázó és adalékanyag tároló és a gázmosó berendezés helyisége.
  • Komposzt érlelő kamrák. Ehhez a technológiai egységhez tartozik a kamrák mögé épülő kezelőfolyosó, melyben a hőérleléshez szükséges ventilátorok és tolózárak lesznek elhelyezve. A kamrák és a munkacsarnok levegője csak gázmosón és biofilteren megszűrve kerülhet ki a szabad levegőre. A konténeres biofilter a keze-lő folyosó mellé lesz letelepítve. Ez a biofilter szűri meg az iszapvíztelenítő helyiség levegőjét is.

Bruttó beépített alapterület: 708 m2

A munkálatok a tervek szerint 2011 elején indulnak és várhatóan 2012 tavaszán fognak befejeződni.

Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat felvétel