Galgament Csatornázás

GYIK - Galgamácsát érintő kérdések

 1. Milyen konkrétumokat lehet tudni a lakótelep csatornázási munkálatairól, a kivitelezésről?

  A munkákat 2011-ben megkezdték. 2012. május 17-én, hosszú szakaszon fel lett marva a nyomvonal. Néhány település esetében azonban a munkálatokat még nem tudták elkezdeni. Július végéig minden vezeték a földbe került, ami az alvállalkozók felelőssége. Már folynak a minőségbiztosítási munkák, a kamerás vizsgálatok, a talaj tömörségi, víztartási vizsgálatok.

  A végső átadása a projektnek, amikor a szőnyeges aszfaltozással elkészülnek, 2012. október 31. Szerződéses kötelezettségük december 9-ig végezni. Az aszfaltozás határideje november 19. A munkafolyamatot a kivitelezők folyamatosan ellenőrzik, az üzemeltető részéről is biztosított a jelenlét. Az átemelők építése is megkezdődött Galgamácsán. Plusz aszfaltozást a támogatási szerződés alapján nem lehet elvégezni, sávos helyreállítás lesz az utcákban. A mostani EU-s támogatási szerződés nem enged meg változtatásokat az előzőleg beadott tervekhez képest.

 2. Ha a tervező betervezte a csatornát a sorházak közé, akkor kell lennie megoldásnak. Mi lehet az?

  Ez a terv a fiókcsatornára vonatkozik, ami szükségszerű, adott esetben működő megoldás lehet. Lényege, hogy az ingatlan határán belül, amit megépítenek csatornát, (nem előre hozzák, hanem hátul megépítik közösen), azt közösen kell működtetni. Ott nincs üzemeltető.

  Ha ezt elvállalja a lakóközösség, akkor van erre egy olyan megoldás, hogy kapnak egy olyan bekötő csonkot, ami összeszedi annak a csoportnak a teljes szennyvizét. Így a szolgáltatási határ ugyanúgy, mint az összes többi ingatlannál, az az egy tisztító nyílás, amire csatlakozni tudnak. Ezt hívják fiókcsatornának, amely a házi csatornák együttese.

 3. Ha a ház elején lenne a rákötés, az átfúrás 1,5 méter mélyen lenne. A vezeték nem biztos, hogy 1,5 méter mélyen lenne. Ha valamelyik ház összedől, ki fogja megfizetni, ki fog érte felelősséget vállalni? Mi van akkor, ha 10 lakás azt mondja, hogy csinálják

  Lakásonkénti bekötéseken kívül, 2 vagy 3 plusz beállást fognak csinálni. Ez a megoldás is működhet, ha maradnak a közös vezetékek, és arra csatlakoznak rá. A beállást minden házhoz meg kell csinálni, mert csak akkor valósul meg a projekt. Itt megajánlották a plusz lehetőséget, hogy egy csövön maradhassanak. Lehetőség lesz arra is, hogy ha később a jó szomszédi viszony megváltozik, mindenki megteheti azt a lépést, hogy megkeresi azt a műszaki megoldást, amivel változtatna.

 4. Egy társasházban a Panoráma lakótelepen, egy órát birtokolva 7 millió forintot kell befizetni, amelyért 22 bekötés járna. Az alfogyasztásmérők nem lesznek hitelesítve. Miért kell ennyit fizetni?

  Nem a bekötések számát kell érteni az összegben, hanem a mű egészét, amit létrehoznak a települések. Ez a bekötési összeg, és ez határozza meg az egységeket.

 5. Lesz-e megoldás a Hunyadi utcai és a Béke utcai kereszteződés vízelvezetésével kapcsolatban?
 6. Miért a lakókra hárítják a házi átemelő költségét?

  Azokban a szűk utcákban nincs hely a közterületi átemelő rendszernek, nem tudja elhelyezni a tervező. Hozzá kell férni nagy autóval, a lakosságnak el kell járni mellette. Ennek a helye legalább 6x6-os, vagy 8x8-as terület. A házaktól védőtávolsága van. Addig, amíg a házi átemelőnél ilyen szabály nincs, addig egy közterületi átemelőnél minimum 15 méteres védőtávolságot kell biztosítani a legközelebbi ingatlantól. Van egy műszaki problémakör, amit meg kell tudni oldani, és ezzel szemben van a beruházás költsége is.

  Nem mindegy, hogy egy közterületi átemelő rendszer 3-5 millió forint között van, ahhoz még a gravitációs csatorna, egy házi beemelő 300e. Ft körül van ma. A csatornaépítés költsége a mélység növekedésével, nem irreálisan növekszik, sokkal nagyobb az arányszám, sokkal nehezebb építeni. 5 méter mélységben jó, ha 6 méter csövet le tudnak tenni egy nap alatt. Előfordulhat olyan helyzet, hogy az üzemeltetési költségnek egy részét a lakók átvállalják.

  Ebben is van törekvés a társulat részéről, hogy azok a lakók, akik ezzel a rendszerrel hozzájárultak a közös mű olcsóbb megépítéséhez, kapjanak egy díjkompenzációt. Ennek nyilván gazdasági okai is vannak. Beruházási költség szempontjából nem éri a lakosságot hátrány. Üzemeltetési szempontból, ha a díjkompenzáció működik, úgysem jelent hátrányt. Minden esetben arról van szó, hogy a szolgáltatási határ a lakók esetében az átemelő aknának a visszacsapó szelepéig tart. A szivattyú működtetése, esetleges hibáinak a javítása a szolgáltatói felelősség körébe tartozik.

 7. Egy 27 lakásos társasház miért fizeti lakásonként a 230 000 Ft-os hozzájárulást, mikor a tömbbe csak egy vezetéket kell bekötni?

  A beruházás tervezési időszakában a települések vízfogyasztása alapján előre meghatározták, hogy mi számít egy érdekeltségi egységnek. A szabályozás alapján min-den tulajdonosnak egyenlő mértékű hozzájárulást kell fizetnie, ez Európai Uniós előírás. Az Európai Unió csak ott támogat, ahol mindenki egységesen fizet. Kötelező meghatározni, hogy mi számít egy érdekeltségi egységnek, és ezután egységnyi összeget kell fizetni. Jogi személyiségek esetében a vízfogyasztás alapján állapítják meg a hozzájárulás mértékét.

 8. A 21 lakásos társasházban egy főóra jut 27 családra, és ez a csatornázás után is így marad. Miért kell mégis annyit fizetniük, mintha egyesével lenne bekötés?

  A fizetés mértéke nem az órák számától, hanem a háztartások számától függ. Ki lehet alakítani almérős rendszert is, ehhez azonban az egész háznak bele kell egyeznie. A műszaki megvalósítás nem függ a fizetési hajlandóságtól, a nem fizetőkön végső esetben behajtják az összeget.

 9. Van-e olyan vállalkozó, aki vállalja a házak átfúrását?

  Igen. A sorházaknak össze kellene fogniuk, hiszen ha egyszerre nagyobb megrendelést adnak, várhatóan alacsonyabb összegért is elvégeztethető a munka. Az önkormányzat szívesen ad segítséget a megkeresésben és kiválasztásban.

Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat felvétel