Galgament Csatornázás

GYIK - Vácegrest érintő kérdések

 1. Vácegresen van ülepítőrendszer, ahonnan úgy lesz felnyomva a szennyvíz. Nem lesz gond a település alsóbb részein?

  Összesen 5,2 km gravitációs csatorna épül Vácegresen. A gravitációs rendszeren összegyűjtött szennyvíz jelentős része az ún. települési közbenső szennyvízátemelő aknába folyik, ami a település egyik mélypontjában lesz. Ebben az átemelő aknában elhelyezett szivattyúk (1 db üzemelő és 1 db melegtartalék) az összegyűjtött szennyvizet az ún. települési végátemelőbe nyomják, ahonnan aztán a külterületi nyomóvezetéken keresztül távozik a szennyvíz a településről.

  A települési közbenső átemelőbe érkező nyers szennyvíz a beépített szivattyúvezérlő automatika segítségével szakaszosan kerül átemelésre, így biztosítva azt, hogy az összegyűlt szennyvizek minél kisebb ideig tartózkodjanak az átemelőbe (általában 6 órára van szükség, hogy beavatkozás hiányában meginduljon a bűzképződés.) Valamennyi átemelő akna teljesen zárt, a szaghatások ellen aktív biofilter védi az átemelők környezetét.
  A végátemelő aknában az előzőeken túl vegyszeradagolás biztosítja a szennyvíz "frissítését", a bűzképződés csökkentését.

  Áramszünet esetére az aknák 4-6 órára elegendő biztonsági térfogattal rendelkeznek. A Társulásnak van egy csatornatisztító gépe, melyet szippantóként is lehet használni, illetve mobilaggregátor is csatlakoztatható valamennyi átemelőhöz, így biztosítva azok üzemét.

  Előzőek együttesen biztosítják, hogy sem a közbenső, sem a végátemelők környezetében nem kell bűzhatással számolni, a rendszer kellő üzembiztonsággal fog rendelkezni az áramkimaradás, vagy a szivattyú esetleges meghibásodása ellen is.

Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat felvétel