Galgament Csatornázás

GYIK

Általános

 • 1. A csatornázással kapcsolatosan hol kérhetek információt?

  A csatornázási projekt egy komplex munka, mely 14 település együttműködésében valósul meg. Kiemelten fontosnak tartjuk a lakosság megfelelő tájékoztatását, és támogató részvételét a mindannyiunkat érintő fejlesztések kivitelezése során.

  Kérdéseiket, észrevételeiket a rendszer üzembe helyezését követő fél éven belül is feltehetik Galgamácsán az ügyfélszolgálati irodában, az alábbi időpontokban:

  Hétfő: 8-16 h (ebédidő 12-13 h)
  Szerda: 8-16 h (ebédidő 12-13 h)
  Péntek: 8-12 h

 • 2. Hova és meddig lehet a problémákkal fordulni?

  Galgamácsán az ügyfélszolgálati iroda 2013 júniusáig működik, az esetleges, kérdésekkel, csatornázással kapcsolatos bejelentésekkel továbbra is oda kell fordulni.

  A már üzemelő rendszerrel kapcsolatosan pedig az üzemeltető DAKÖV ügyfélszolgálatához kell fordulni.

 • 3. Ha elkészül a csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep, mi szüksége van a Társulásnak szennyvíztisztító/csatornatisztító gépre?

  A berendezést másik közbeszerzési pályázaton szereztük, de ez a gép a csatornahálózat tisztítására lesz használva, például esetleges dugulások elhárításához.

 • 4. A csatornatisztító gép, melyik település tulajdona lesz?

  A Galga-menti Viziközmű Beruházást Lebonyolító és Működtető Társulás tulajdona, mely még tíz évig nem szűnhet meg. Ez egy közös tulajdon, így bármely érintett településen használható.

 • 5. A csatornázási projekt mikor tekinthető majd lezártnak, ha megvannak a rákötések, vagy ha az útfelújítással is végeztek már?

  Akkor tekinthető befejezettnek a beruházás, ha minden elkészül, beleértve az útfelújítást és a próbaüzemi szakaszt is. És mindezt átveszi az arra jogosult szervezet. A teljes kiépítésre 500 napot, vagyis kb. 1,5 évet adnak a kezdés napjától számítva. Ebben már benne van a próbaüzem időszaka is. Ez az 500 nap évszaktól független. 2013 tavaszára mindenhol befejeződnek a munkák, azt követően 5 évig garanciális kötelezettsége van a kivitelezőnek.

 • 6. Télen folytatódnak-e a munkálatok?

  5 Celsius fok alatt nem történhet vezetékfektetés. Az utak helyreállítását az érintett települések többségén 2012 decemberében be kell fejeznie a kivitelezőnek.

 • 7. Lehet-e kellemetlen szagokra számítani?

  A készülő rendszerben biofilteres szagtalanítás lesz, még az átemelőkben is. A rendszer folyamatosan, számítógépes segítséggel figyeli a szaghatást és ahol éppen indokolt lenne, azonnali szagtalanítást is végez.

  De a „klasszikus büdös” szag akkor keletkezik, ha a szennyvíz „berothad” és megáll, nem jut el a szükséges feldolgozásig. Ez a rendszer ezt nem engedi. Viszont tapasztalataink szerint az üzembe helyezést követő pár hétben sokan átemelik a derítőik korábbi tartalmát a rendszerbe, hogy azokat már ne kelljen szippantani. Ez egyébként tilos és szabálytalan, az üzemeltető eljárást kezdeményezhet ilyen esetekben! Az ilyen illegális „átemelések” okozhatnak majd kellemetlen szagokat.

 • 8. Szabályozva van-e, hogy hány alvállalkozó vehet részt a projektben?

  Igen, ez a pályázati kiírásban is meg volt határozva és folyamatosan ellenőrizték is munkák során.

 • 9. A településeken sok kivitelező volt jelen egy időben a munkálatok során. Nem voltak konfliktusok?

  Összességében nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk az alvállalkozók munkájára, hozzáállására.

Ugrás az oldal tetejére

Díjak, költségek

 • 10. Hol lehet nyomon követni a lakástakarék-pénztári befizetéseket?

  A projekt gesztorönkormányzatánál, Galgamácsán, illetve az érintett települések Polgármesteri Hivatalaiban lehet megkérdezni, hogy mennyi a befizetett összeg, mert az OTP LTP visszaigazoláson nem az aktuális összeg látszik. Ezt a társulati könyvelésben lehet jól nyomon követni, amelynek bárki utánakérdezhet, de minden év végén készítenek egy zárást is, és elküldik minden érintett településnek, így a lakosok ott is érdeklődhetnek majd.

 • 11. A Lakástakarék Pénztári hozzájárulásról nem lehetne inkább csekket kapni, mert így sokan elfelejtik befizetni?

  Egységes rendszert kell alkalmazni, vagy az egész település csekken fizeti, vagy senki. A jelenlegi módszert költségtakarékossági szempontok miatt választották, hiszen a csekkek használata évente több mint egy millió forint költséget jelentene az Önkormányzatnak és így a lakosságnak.

 • 12. Mi történik, ha valaki nem fizeti a Lakástakarék Pénztári hozzájárulást? Attól hogyan fogják beszedni?

  Először fizetési felszólítást fog kapni az illető, ha pedig ezután sem fizet, akkor a fizetési hátralékadók módjára lesz behajtható.

 • 13. Aki eddig még nem fizetett, az megteheti most egyben, aztán mostantól folyamatosan?

  Az az optimális, ha mindenki utoléri magát, mert így szól a szerződésük. A befizetéseket sürgősen pótolni kell, mert csak így kapják meg hozzá a támogatást.

 • 14. Az Európai Uniós támogatás összege lakosonként el van osztva a hét település között?

  Igen, előzetesen meg lett vizsgálva, hogy hol hány háztartást érint a beruházás, és ez alapján lett kialakítva a támogatás mértéke településenként.

 • 15. Elő-, vagy utófinanszírozással működik a csatorna projekt?

  Utófinanszírozásos, melynek 60 nap az átfutása. A projektben a költségek megoszlása a következő: ~15% önerő ~ 85% támogatás az arány.

 • 16. A házi csatorna kiépítésének (a telekhatártól 1 méterre kiépített tisztítóidom és a meglévő szennyvízvezeték között) költsége kit terhel?

  A gravitációs bekötőcsatornát és a házi tisztító-ellenőrző aknát az utcai telekhatártól 1 méterre kiépítve kapja a tulajdonos, innen neki kell megépítenie a házi csatornáját a saját költségén.

 • 17. Akinek átemelőre van szüksége, annak többet kell fizetnie?

  Az egyéni átemelő két plusz költséggel jár. Az egyik az egyszeri villamos aljzat kiépítési költsége, a másik az üzemeltetéshez szükséges villamos energiáé. Ez utóbbitól sem kell tartani, napi 5 perc működési idő a tapasztalat. Ez havonta a jelenlegi energiaárak mellett 3-400 forint többletköltséget jelenthet. De az érintettek 10 Ft / m3 kedvezményt kapnak emiatt.

 • 18. Mi lesz a szennyvíz díja, költsége?

  A csatornadíj egyéni összege a bemenő vízmennyiség alapján kerül meghatározásra, kiszámlázásra. Éppen ezért fontos, hogy aki locsol, állatot itat, stb. kérje különmérő felszerelését. Ne akarjon ezek után is csatornadíjat fizetni. Ha valaki saját vizet (kútvíz) használ a háztartásában, arra elvileg különmérő kell – ilyen esetben a vízmű csak a szennyvízdíjat számláz majd. Csapadékvíz bevezetése a szennyvízhálózatba szigorúan tilos!

  A csatornadíjat jelenleg az üzemeltető határozza meg az Önkormányzat kontrollja mellett. Jelenleg térségünkben szinte az egyik legalacsonyabb díjról beszélhetünk. Jövő évtől, azaz 2013. január 1-jétől az Állam fogja megszabni a díjat (hasonlóan az egyéb közüzemi díjakhoz).

 • 19. Üres ingatlanon hogy alakul a csatorna finanszírozása?

  A tulajdonosnak természetesen fizetnie kell ebben az esetben is a megfelelő, rá eső érdekeltségi hozzájárulást.

 • 20. Lehetséges-e olyan helyzet, hogy amelyik településen több a hátrányos helyzetű lakos, ott a többi lakos fizet helyettük is a csatornázásért?

  Ilyen helyzet nem lehetséges, mert mindenkinek egyéni számlája van településenként. Amennyiben valaki nem fizeti a saját részét, ott a bank a megfelelő adósságbehajtási módszerrel fog a pénzéhez jutni és nem a többi, rendben fizető lakosnak kell a hiányzó összeget kipótolni.

 • 21. A lakótelepen mindenkinek rá kell-e kötni a rendszerre, és minden lakás esetében külön-külön kell befizetni az önrészt?

  Igen, mindenkinek rá kell majd kötni a rendszerre, különben a szippantási díj mellett még környezetterhelési díjat is fizetnie kell, mely törvényi előírás. Az önrész mértéke pedig lakóegységenként került megállapításra, tehát a teljes önrész összege lett visszaosztva lakóegységekre, ezért kell mindenkinek ugyanannyit fizetnie.

 • 22. Terveznek díjemelést 2013-ban?

  Az önkormányzat szabja meg a díjakat, de hamarosan állami szinten, központilag lesz szabályozva (törvénybe lesz foglalva), hogy mennyi lesz a díj. Jelenleg térségünkben szinte az egyik legalacsonyabb díjról beszélhetünk.

 • 23. Mit kell pontosan az egység alatt érteni, amit a bekötési összeg határoz meg?

  Háztartásonként kell fizetni, gyakorlatilag minden lakásban kötelezően. Magánházban a tetőtér külön egység, ha az kétlakásos.

Ugrás az oldal tetejére

Utak - aknafedél

 • 24. A kivitelezést megelőzően mennyivel kapunk tájékoztatás a munkákról, hogyan lesz biztosított a bejárás? Egy-egy utca kivitelezése mennyi ideig tart?

  Értesítés a munkakezdést megelőzően 1 héttel minden érintett háztartásba el fog jutni. A közterületek tekintetében a biztonságos munkavégzés miatt amúgy is kérik a nem oda való dolgok eltávolítását. Ezzel együtt a munkákkal 15-20 métert haladnak naponta, ezzel a tempóval lehet számolni. Természetesen a szűk utcákban fokozottan figyelemmel lesznek az előzetes egyeztetésekre. Fontos, hogy a burkolat nem kerül majd azonnal helyreállításra, hanem a tömörítés stb. után!

 • 25. A közlekedés biztonsága hogyan lesz megoldva, amikor pl. a főutat csatornázzák majd?

  Jelzőlámpa és jelzőőrös irányítás lesz, mindig a megfelelő útszakaszon, hogy a biztonság megfelelő legyen.

 • 26. Hogyan történik majd az úthálózat helyreállítása?

  Az ideiglenes helyreállítás során kőszórásos helyreállítást alkalmaztak a kivitelezők. A csatornázási projekt támogatása az önkormányzati utak esetében nem terjed ki a félpályás helyreállításra. Az utak helyreállítása a csatornaépítés során felbontott sávra terjed ki, általában meglévő út rétegrendjével azonos módon kerül helyreállításra. A vállalkozónak a települések többségénél 2012. december 9-ig át kell majd adnia a kész beruházást, de garanciális kötelezettsége is marad. A kivitelezőnek az utak eredeti (hivatalosan rögzített) állapotát kell helyreállítania

 • 27. A csatorna aknafedele magasabban vagy alacsonyabban van, mint az út szintje. Mit fognak tenni az így kialakult kiemelkedésekkel illetve gödrökkel?

  A munkálatok után zúzott kővel szórták be az utakat, így valóban előfordulhatott, hogy kialakultak gödrök, kiemelkedések. Az utak helyreállításával azonban ezt a zúzott követ felszedik és elszállítják, hogy a helyén az eredeti felületet (beton, aszfalt stb.) állítsák vissza. Eközben fogják úgy kialakítani az utat, hogy az aknafedél illeszkedjen az út szintjéhez, így se gödör, se kiemelkedés nem lesz.

 • 28. Az árok közepén van a csatornaszem. Ez azt jelenti, hogy a csapadék belefolyik a csatornába – nem probléma?

  Valóban probléma, de a javítása folyamatban van, meg lesz oldva.

Ugrás az oldal tetejére

Csatornázás, házi bekötések

 • 29. Milyen mélyen megy majd a gerincvezeték?

  A szennyvízcsatorna az egyik legmélyebben haladó közmű. Átlagosan 1,8-3,8 méter mélyen mennek a gerincvezetékek. A helyi bekötésekről ingatlanonként egyéni egyeztetések lesznek.

 • 30. Egy méterre jönnek be a telekre a csatornával? Milyen anyagú és méretű csővel?

  Igen, a telekhatártól számított egy méterig a kivitelező költsége a munka és a tisztítóakna kiépítése. Emellett mindenképp fontos a saját ingatlan adottságainak pontos ismerete. A terv javaslatot tesz, a bekötés helyére, de minden tulajdonossal külön egyeztetés lesz ingatlanonként.

  Az akna pontos helyét egyezteti a kivitelező és annak helyéről közösen döntenek, erről 3 példányban jegyzőkönyvet írnak alá. Műanyag csővel dolgoznak, 150 mm lesz, burkolattól függően változó sapkát kap majd. A belső kialakításokat 100-110 mm-es műanyag csővel javasolt kialakítani.

 • 31. A terveken van, ahol helytelenül van berajzolva a beállás a telekre. Van lehetőség a változtatásra?

  Amikor elérkezik a rákötések szakasza, a kivitelező képviselője minden tulajdonossal egyeztet, hogy hol legyen pontosan a rákötési hely. Ezt lefényképezik, és aláíratják a tulajdonossal, előzetes egyeztetés nélkül sehol sem végzik majd el a bekötést.

 • 32. A kiépített csatorna mikor vehető majd használatba?

  Mindenki írásos és hivatalos értesítést fog kapni arról, hogy a kiépült csatorna elkészült és már használható a háztartások számára.

  Gravitációs jellegű kiépítés lesz, a mélyen fekvő ingatlanok esetében lesz átemelőre szükség. Ez utóbbi működtetéséhez áramellátás kell konnektorral, melynek érintésvédelmi igazolása kell, hogy legyen, ekkor használható csak.

 • 33. Telken belül hol kell futnia a csatornának egyéb közművekhez képest?

  Minden egyéb közműtől 1-1 méter a védőtáv. Amennyiben telken belül helyhiány miatt ez nem megoldható, akkor telken kívül, közterületen a ház előtt kell elvezetni, de ez nem túl szerencsés helyzet, mert akkor bárki hozzáférhet. Ha egy mód van rá, maradjon a csatornarész telken belül mindenkinél.

 • 34. Szakemberrel kell megterveztetni és kivitelezni a házi kiépítést?

  Nem elvárás, de érdemes szakember segítségét igénybe venni, őt megbízni, mert az megbízhatóbb megoldás hosszú távon. Ő készítsen kiszellőző csövet is minden ingatlanhoz, amely a tető síkja fölé érjen, ezzel megelőzhető a bizonyos esetekben kialakuló visszaszellőzés. Ha van a házban ilyen szellőző cső, akkor egy nagyobb csatorna tisztítás esetében sem fogja a szívó hatás eltüntetni a mellékhelyiségből és mosdó szifonokból a bűzzáró vízréteget, így az ingatlan szagmentes marad, bármi történik a nagy rendszerben. Tervrajz nem szükséges.

 • 35. Megfordíthatom-e a csatornát a ház alatt, hogyan fog kijönni a telekről a víz?

  A kezdeti szakaszban próbáltak 1-2 helyen egyszerűsítési javaslatokkal élni, de sajnos a beruházás követelményei nem engednek hasonló jellegű változtatásokat. Az ingatlanon belüli módosításokat az üzemeltetővel kell elintézni, a lehetséges megoldásokat a korábban kiadott dokumentumon lehet megtekinteni.

 • 36. Az aknák fedele gépkocsival járható lesz-e?

  Mindenképp keréknyom közé célszerű az aknafedelet elhelyezni. Amennyiben a telek adottságai ezt nem engedik, hely hiányában pl., akkor az aknafedélnek megfelelő betongallér és öntöttvas fedél szükséges a nagyobb teherbíráshoz.

 • 37. Mennyi idő múlva lehet beállni az ingatlanok udvarára gépkocsival?

  A munkálatok mindenképpen fennakadást okoznak a napi életben, de ezt mindenkinek el kell viselni valahogy a cél érdekében. Az építés naponta 20-30 m-t halad átlagosan, ha minden rendben van. Ebben az esetben a kiásott gödröt még aznap temetik is. Ez kis tömörödés után újra járható lesz gépkocsival, kb. a 2. napon.

 • 38. Mennyi a védőtáv a víz és a szennyvíz elvezetők között?

  A hivatalos távolság minimum 1 méter. Minden esetben szükséges a megfelelő védőcső alkalmazása a fertőzésveszély elkerülése érdekében.

 • 39. Mielőtt kezdetét veszi a rácsatlakozás, mindenkivel egyeztet a kivitelező?

  A kivitelező minden ingatlan tulajdonosával egyeztet. Pontosan bejelölik, hogy hol lesz a bekötés. Közösen keresnek megoldást, hogy mindenhol meglegyenek a szükséges védőtávolságok, és az ingatlan határokon belül meglévő szennyvízelvezető rendszer minél egyszerűbben csatlakoztatható legyen az ingatlan határon belül megépítendő házi tisztító-ellenőrző aknához.

 • 40. Hogyan történik majd a bekötés azoknál, akiknek a bekötés útjában van a jelenlegi szennyvízgödre?

  Általános gyakorlat, hogy a szennyvíz bekötésnél a bekötés helyének meghatározása szabadon történik, a tulajdonosok bevonásával. Előzetesen a kivitelező minden esetben megkeresi az ingatlanok tulajdonosait.

  Ekkor történik meg az egyeztetés, hogy hol és milyen módon fusson a szennyvíz csatorna a telekhatáron belül. Megnézik ilyenkor, hogy hol és milyen módon jön ki a szennyvíz jelenleg az épületből. Nem gond, ha a már létező szennyvízgödör a bekötés útjába esik, azon is átvihető a csővezeték, de a régi gödör nem maradhat fenn, azt be kell temetni, meg kell szüntetni.

 • 42. Mi az a zöld karton és mire jó?

  Az ún. zöld karton a rákötési adminisztrációhoz szükséges dokumentum. Az önkormányzatnál lehet kikérni, két példányban kell kitölteni. Ha a rákötés megtörtént, telefonon kell jelezni (a kartonon feltüntetett telefonszámon), majd az ellenőrzésre kiérkező munkatársnak kell adni a zöld kartont. A zöld kartonon kell feltüntetni, hogy ki az, aki a díjat fizeti, ki a tulaj (ha nem ugyanaz a személy), illetve be kell mutatni a befizetési igazolást is. Az egyik példányt a kiérkező munkatársnak kell adni.

 • 43. Mit fog ellenőrizni a kiérkező munkatárs? Mi lesz a dolga?

  Az ellenőr fogja megvizsgálni, hogy a rákötés szabályosan történt-e. Csapadékvizet tilos a csatornába vezetni, ezt fogja első sorban ellenőrizni. A kiszállás és ellenőrzés díja 6030 forint.

 • 44. Ha már betemettem a csonkot, de még nem ellenőrizték, ki kell majd ásni?

  Nem, az ellenőrzés anélkül is megtörténik.

Ugrás az oldal tetejére

Átemelők

 • 45. Kinek van szüksége átemelőre?

  Azoknak a lakosoknak, ingatlantulajdonosoknak, akiknél a gravitációs csatorna (1 méter / 1 centiméter lejtés) nem kivitelezhető, átemelő beszerelésére van szükség. Ennek költsége is a vállalkozási szerződés része, tehát nem a ház tulajdonosát terheli a költsége.

  A tulajdonosnak csak a villamos csatlakozási pontot és az üzemeltetési költséget, a napi 5-10 perc villamosenergia-fogyasztást kell majd fizetnie. Ebben az esetben a házi átemelőig építi ki a vállalkozó a csatornát. Az átemelő az ingatlantulajdonos területén van, de az üzemeltető tulajdona, illetve meghibásodása esetén szintén az üzemeltető feladata a javíttatás.

 • 46. Hogyan kell bekötni az átemelőt?

  Az első lépés egy olyan érintésvédelmi szempontból megfelelő hálózat kiépítése, melyet tiszta vízzel is tesztelnek. A szivattyút házhoz szállítják és a fekete gumigyűrű használatával vízszerelő köti a hálózatra. Az átemelők élettartam általában 5-12 év.

 • 47. Milyen extra költségekkel jár az átemelő?

  Az átemelő plusz költsége az, amennyi áramot fogyaszt, átlagosan napi 5 perc villamosenergia-fogyasztást kell majd fizetnie. Az átemelő miatti áramigény példával alátámasztva egy családra számolva havi 3-400 Ft plusz költséget jelent.

 • 48. Miért nem az önkormányzat fizeti az átemelőket?

  Van rá törekvés, hogy díjkompenzáció formájában az üzemeltetés költségének egy részét az önkormányzat átvállalja. Az önkormányzati tulajdonú üzemeltető át fogja venni a házi átemelőket. és köbméterenként számolt kedvezményt kap, akinek ilyennel rendelkezik.

 • 49. Mi történik, ha áramszünet van? Leáll az átemelő?

  Áramszünet esetén nem működik az átemelő, de ez nem okoz semmilyen problémát. Mert meg tudja tartani arra az időre a szennyvizet (minden ingatlanhoz tartozik egy puffer tartály, melyet jelen projektben 0,7 m3-rel terveztek, ebbe belefér egy háztartás napi normál átlagos vízfogyasztásának szennyvizet), illetve a szennyvízképződés is korlátozott (pl. nem működik a mosógép).

  Természetesen ügyelni kell arra, hogy ebben az időben nem használjunk sok vizet, önmérsékletet kell gyakorolni. A rendszer egyébként elég biztonsággal működik, tehát ha 1 teljes napig is áramszünet van, akkor is rendben működik. Jókora tárolási kapacitása van az átemelőknek. A jelenlegi tapasztalatok szerint a most üzemeltetett területeken nem volt ilyen probléma áramszünet miatt.

Ugrás az oldal tetejére

Szennyvízakna

 • 50. Mi lesz a szennyvízaknával, ha rácsatlakoztunk a csatornára? Valóban be kell temetni?

  Semmilyen kötelezettség nincs, mindenkinek a saját ingatlanán van. Egyet nem lehet, az emésztő szennyvizét az utolsó állapotban sem lehet a csatornába beengedni, ugyanis ez a csatorna nyers szennyvíz elvezetésére szolgál, nem pedig a több hónapig, esetleg több évig ott lévő hulladék bevezetésére. Egyéb vonatkozásában semmi kötelezettség nincs. Szakmailag az a javaslat, hogy ki kell szippantani, és ezt követően teletölteni földdel, és kibontani addig a szintig, hogy azt a fajta művelést, amit csinálnak, terjesszék ki arra a területre is.

Ugrás az oldal tetejére

Egyéb, egyéni problémák

 • 51. A lakásból 40 cm-re jön ki a cső, a csonk viszont 160 cm mélyen van. 5 m alatt kell ilyen mélyre mennie?

  Ebben az esetben az ún. Y idomot kell beépíteni, ami le van rajzolva a zöld kartonban is.

 • 52. Javasolnak visszacsapó szelepet a lentebb lévő ingatlanokra?

  A visszacsapó szelep lényege, hogy megakadályozza, hogy a szennyvíz ne folyjon vissza. Ez akkor javasolt, ha az utca szintjénél lejjebbről vezetik a szennyvizet, de nem garantált, hogy jól fog működni.

 • 53. Ha nincs rákötve az ingatlan a vízhálózatra, akkor is rá kell csatlakozni a csatornahálózatra?

  Jelenleg 69 ilyen háztartás van. Ezekre a telkekre is berakják a rákötéshez szükséges csonkot, de csak akkor tudnak majd rákötni, ha majd lesz vezetékes vizük. De akinek meg van rá a lehetősége, és a víz is be van kötve, ám mégsem csatlakozik egy éven belül, annak talajterhelési (környezetterhelési) díjat kell fizetnie, melynek összege 3.600,- Ft / m3.

 • 54. Miért szükséges a csatornára való rákötés, ha csak egy kerti csap van, vezetékes víz nincs a telken? A szennyvizet a kertbe is ki lehet önteni. Kötelező a bekötés?

  A csatornára való rákötés kötelező. Ha a kerti csapról egy vödörben beviszi a házba a vizet, keletkezik valamennyi szennyvíz. Ha az udvarra kiönti, azzal a talajt szennyezi. Azokon az ingatlanokon, ahol nem tudják elhelyezni a meglévő csatornában a szennyvizüket, vagy nem kötnek rá, vagy fizikálisan nem jön létre a csatlakozás, azok esetében feltehetően marad továbbra is az a jogszabály, ami a környezethasználati díj kategóriája. mert így nem a csatornadíjon keresztül fizetik meg a környezethasználatot, hanem közvetlenül, hiszen a csatornába nem engedik be a vizet.

  Addig, amíg fizikálisan nem csatlakoznak rá, csak azért mert van egy tisztítónyílásuk, ezért nem lehet szolgáltatási díjat fizetni. A hangsúly azon van, hogy létrejön-e a szolgáltatás vagy sem.

 • 55. Megépült a gerincvezeték, bevezették a vezetéket is, először látszódott, azóta viszont eltűnt. Bemérték a csatornát, megvan az esése, de mi történt?

  Megsüllyedhetett a talaj, de ez a vállalkozó garanciális felelőssége.

 • 56. Milyen esetben szükséges statikai vizsgálat, ki ennek a kezdeményezője?

  Az épület alatti átfúrás szükségességének felméréséhez kell a statikai vizsgálat. Egy statikai vizsgálattal meg kell nézni, hogy az alapozás az adott területen hogy történt. Vasbeton alap, vagy csak beton alap van, veszélyezteti-e a házat, vagy nem. Ha 1,50 méter alatt van az alap mélysége, nem célszerű alatta kezdeni a fúrást.

  Kérdés, hogy célszerű-e akár műszakilag, akár gazdaságilag megcsinálni. Ha pl. 80 cm-rel számolnak, ha az alatt vállal fúrást a vállalkozó, akkor semmilyen statikai vizsgálatról nincs szó. Annak az átfúrása az egész alapnak az állagát nem bonthatja meg. Hátsó kertekben van általában az emésztő. Pincében, vagy a garázsban, ha van lehetőség a belső csöveket átforgatni az utca felé, akkor azt kell megtenni. Sokkal könnyebb átfordítani egy vezetéket, mint kiásni 15-20 métert.

 • 57. Ha egy családi házban laknak, külön bejárattal, külön emeleten, miért egy bekötést kell fizetni? (Alsó szinten, felső szinten is laknak.)

  Ha két lakás van, fizetni kell. A fogyasztáshoz a főmérőre küldik ki a fogyasztási számlát, de lehet a számlázás lakásonként is.

Ugrás az oldal tetejére

Galgamácsa

 • 58. Milyen konkrétumokat lehet tudni a lakótelep csatornázási munkálatairól, a kivitelezésről?

  A munkákat 2011-ben megkezdték. 2012. május 17-én, hosszú szakaszon fel lett marva a nyomvonal. Néhány település esetében azonban a munkálatokat még nem tudták elkezdeni. Július végéig minden vezeték a földbe került, ami az alvállalkozók felelőssége. Már folynak a minőségbiztosítási munkák, a kamerás vizsgálatok, a talaj tömörségi, víztartási vizsgálatok.

  A végső átadása a projektnek, amikor a szőnyeges aszfaltozással elkészülnek, 2012. október 31. Szerződéses kötelezettségük december 9-ig végezni. Az aszfaltozás határideje november 19. A munkafolyamatot a kivitelezők folyamatosan ellenőrzik, az üzemeltető részéről is biztosított a jelenlét. Az átemelők építése is megkezdődött Galgamácsán. Plusz aszfaltozást a támogatási szerződés alapján nem lehet elvégezni, sávos helyreállítás lesz az utcákban. A mostani EU-s támogatási szerződés nem enged meg változtatásokat az előzőleg beadott tervekhez képest.

 • 59. Ha a tervező betervezte a csatornát a sorházak közé, akkor kell lennie megoldásnak. Mi lehet az?

  Ez a terv a fiókcsatornára vonatkozik, ami szükségszerű, adott esetben működő megoldás lehet. Lényege, hogy az ingatlan határán belül, amit megépítenek csatornát, (nem előre hozzák, hanem hátul megépítik közösen), azt közösen kell működtetni. Ott nincs üzemeltető.

  Ha ezt elvállalja a lakóközösség, akkor van erre egy olyan megoldás, hogy kapnak egy olyan bekötő csonkot, ami összeszedi annak a csoportnak a teljes szennyvizét. Így a szolgáltatási határ ugyanúgy, mint az összes többi ingatlannál, az az egy tisztító nyílás, amire csatlakozni tudnak. Ezt hívják fiókcsatornának, amely a házi csatornák együttese.

 • 60. Ha a ház elején lenne a rákötés, az átfúrás 1,5 méter mélyen lenne. A vezeték nem biztos, hogy 1,5 méter mélyen lenne. Ha valamelyik ház összedől, ki fogja megfizetni, ki fog érte felelősséget vállalni? Mi van akkor, ha 10 lakás azt mondja, hogy csinálják

  Lakásonkénti bekötéseken kívül, 2 vagy 3 plusz beállást fognak csinálni. Ez a megoldás is működhet, ha maradnak a közös vezetékek, és arra csatlakoznak rá. A beállást minden házhoz meg kell csinálni, mert csak akkor valósul meg a projekt. Itt megajánlották a plusz lehetőséget, hogy egy csövön maradhassanak. Lehetőség lesz arra is, hogy ha később a jó szomszédi viszony megváltozik, mindenki megteheti azt a lépést, hogy megkeresi azt a műszaki megoldást, amivel változtatna.

 • 61. Egy társasházban a Panoráma lakótelepen, egy órát birtokolva 7 millió forintot kell befizetni, amelyért 22 bekötés járna. Az alfogyasztásmérők nem lesznek hitelesítve. Miért kell ennyit fizetni?

  Nem a bekötések számát kell érteni az összegben, hanem a mű egészét, amit létrehoznak a települések. Ez a bekötési összeg, és ez határozza meg az egységeket.

 • 62. Lesz-e megoldás a Hunyadi utcai és a Béke utcai kereszteződés vízelvezetésével kapcsolatban?
 • 63. Miért a lakókra hárítják a házi átemelő költségét?

  Azokban a szűk utcákban nincs hely a közterületi átemelő rendszernek, nem tudja elhelyezni a tervező. Hozzá kell férni nagy autóval, a lakosságnak el kell járni mellette. Ennek a helye legalább 6x6-os, vagy 8x8-as terület. A házaktól védőtávolsága van. Addig, amíg a házi átemelőnél ilyen szabály nincs, addig egy közterületi átemelőnél minimum 15 méteres védőtávolságot kell biztosítani a legközelebbi ingatlantól. Van egy műszaki problémakör, amit meg kell tudni oldani, és ezzel szemben van a beruházás költsége is.

  Nem mindegy, hogy egy közterületi átemelő rendszer 3-5 millió forint között van, ahhoz még a gravitációs csatorna, egy házi beemelő 300e. Ft körül van ma. A csatornaépítés költsége a mélység növekedésével, nem irreálisan növekszik, sokkal nagyobb az arányszám, sokkal nehezebb építeni. 5 méter mélységben jó, ha 6 méter csövet le tudnak tenni egy nap alatt. Előfordulhat olyan helyzet, hogy az üzemeltetési költségnek egy részét a lakók átvállalják.

  Ebben is van törekvés a társulat részéről, hogy azok a lakók, akik ezzel a rendszerrel hozzájárultak a közös mű olcsóbb megépítéséhez, kapjanak egy díjkompenzációt. Ennek nyilván gazdasági okai is vannak. Beruházási költség szempontjából nem éri a lakosságot hátrány. Üzemeltetési szempontból, ha a díjkompenzáció működik, úgysem jelent hátrányt. Minden esetben arról van szó, hogy a szolgáltatási határ a lakók esetében az átemelő aknának a visszacsapó szelepéig tart. A szivattyú működtetése, esetleges hibáinak a javítása a szolgáltatói felelősség körébe tartozik.

 • 64. Egy 27 lakásos társasház miért fizeti lakásonként a 230 000 Ft-os hozzájárulást, mikor a tömbbe csak egy vezetéket kell bekötni?

  A beruházás tervezési időszakában a települések vízfogyasztása alapján előre meghatározták, hogy mi számít egy érdekeltségi egységnek. A szabályozás alapján min-den tulajdonosnak egyenlő mértékű hozzájárulást kell fizetnie, ez Európai Uniós előírás. Az Európai Unió csak ott támogat, ahol mindenki egységesen fizet. Kötelező meghatározni, hogy mi számít egy érdekeltségi egységnek, és ezután egységnyi összeget kell fizetni. Jogi személyiségek esetében a vízfogyasztás alapján állapítják meg a hozzájárulás mértékét.

 • 65. A 21 lakásos társasházban egy főóra jut 27 családra, és ez a csatornázás után is így marad. Miért kell mégis annyit fizetniük, mintha egyesével lenne bekötés?

  A fizetés mértéke nem az órák számától, hanem a háztartások számától függ. Ki lehet alakítani almérős rendszert is, ehhez azonban az egész háznak bele kell egyeznie. A műszaki megvalósítás nem függ a fizetési hajlandóságtól, a nem fizetőkön végső esetben behajtják az összeget.

 • 66. Van-e olyan vállalkozó, aki vállalja a házak átfúrását?

  Igen. A sorházaknak össze kellene fogniuk, hiszen ha egyszerre nagyobb megrendelést adnak, várhatóan alacsonyabb összegért is elvégeztethető a munka. Az önkormányzat szívesen ad segítséget a megkeresésben és kiválasztásban.

Ugrás az oldal tetejére

Váckisújfalu

 • 4. Lehet-e már tudni, hogy a lakótelepen hová fogják betenni a csonkot?

  : A gravitációs bekötésekre vonatkozó tervek a következő webhelyen: http://www.eselyegyenloseg.eu/galgamacsa/tervek vagy a Galgamácsai Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben tekinthetőek meg.

 • 67. Miért nem épülhet Váckisújfaluban közterületi átemelő?

  Minden egyes településcsoporton épül házi átemelő. Ma Magyarországon vannak kényszer áramoltatású rendszerek. Alanyi jogon jár mindenkinek 25 Amper, nem kell érte fizetni. Akiknek ki kell építeni 10 méter kábelt, vagy 25 méter árkot ki kell ásni, ilyen jellegű szolgáltatási szerződésekkel korrektül ez a dolog rendezhető. Mindenhol indoka van annak, hogy miért került oda be házi átemelő. Nem a költség az oka, hanem az, hogy támogatható legyen a település, és az, hogy műszakilag megépíthető legyen.

  A támogatásról szóló jogszabályokat végigkövetve, mindenki, aki az előkészítésben részt vett, elmondhatja, hogy valamennyi belterületi ingatlanon lehet valamilyen módon csatorna bekötést, vagy házi átemelőt építeni, ugyanis ez a rendszer azt is tartalmazza. Ha a fajlagos mutatók nem felelnek meg, kihagyja a rendszerből. A polgármester és a testület nem szívesen mondaná a lakosságnak, hogy 3 vagy 4 utca csatornázását nem támogatják. Sokkal kisebb a probléma úgy, hogy néhány házi beemelő működik.

Ugrás az oldal tetejére

Vácegres

 • 68. Vácegresen van ülepítőrendszer, ahonnan úgy lesz felnyomva a szennyvíz. Nem lesz gond a település alsóbb részein?

  Összesen 5,2 km gravitációs csatorna épül Vácegresen. A gravitációs rendszeren összegyűjtött szennyvíz jelentős része az ún. települési közbenső szennyvízátemelő aknába folyik, ami a település egyik mélypontjában lesz. Ebben az átemelő aknában elhelyezett szivattyúk (1 db üzemelő és 1 db melegtartalék) az összegyűjtött szennyvizet az ún. települési végátemelőbe nyomják, ahonnan aztán a külterületi nyomóvezetéken keresztül távozik a szennyvíz a településről.

  A települési közbenső átemelőbe érkező nyers szennyvíz a beépített szivattyúvezérlő automatika segítségével szakaszosan kerül átemelésre, így biztosítva azt, hogy az összegyűlt szennyvizek minél kisebb ideig tartózkodjanak az átemelőbe (általában 6 órára van szükség, hogy beavatkozás hiányában meginduljon a bűzképződés.) Valamennyi átemelő akna teljesen zárt, a szaghatások ellen aktív biofilter védi az átemelők környezetét.
  A végátemelő aknában az előzőeken túl vegyszeradagolás biztosítja a szennyvíz "frissítését", a bűzképződés csökkentését.

  Áramszünet esetére az aknák 4-6 órára elegendő biztonsági térfogattal rendelkeznek. A Társulásnak van egy csatornatisztító gépe, melyet szippantóként is lehet használni, illetve mobilaggregátor is csatlakoztatható valamennyi átemelőhöz, így biztosítva azok üzemét.

  Előzőek együttesen biztosítják, hogy sem a közbenső, sem a végátemelők környezetében nem kell bűzhatással számolni, a rendszer kellő üzembiztonsággal fog rendelkezni az áramkimaradás, vagy a szivattyú esetleges meghibásodása ellen is.

Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat felvétel