Galgament Csatornázás

Résztvevő cégek adatai - Projektmenedzsment szervezet

Kiválasztott szervezet: VTK Innosystem Kft. (Budapest)
Képviseli: Dr. Major Veronika

VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft.A VTK Innosystem Víz-, Természet- és Környezetvédelmi Kft. egyike a Magyarországon jól ismert és elismert szakmai-műszaki szolgáltatásokat nyújtó vízgazdálkodási és környezetvédelmi tanácsadó cégeknek. Cégünk kormányzati, önkormányzati, ipari és honvédségi megbízóinak széles spektrumú támogatást nyújt a vízgazdálkodás és környezetvédelem területén, melynek eredményeként éves forgalmunk ma már meghaladja az 500 millió forintot. Szolgáltatásaink magukban foglalják a tudományos és műszaki tanácsadást éppúgy, mint a vízgazdálkodás és a környezetvédelem mérnöki feladatait.

Fő tevékenységi kör: 71.12 Mérnöki tevékenység, tanácsadás

Cégtörténet

A VTK Innosystem Kft., mint VITUKI Innosystem Kft. 1989-ben alakult meg a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Központ (VITUKI Rt.) és három korábbi kutató részvételével. Kezdetben az új vállalkozás profilja hasonló volt az anyacégéhez, de hamarosan a rendszerváltás és a várható EU csatlakozás eredményeképpen kiterjesztettük tevékenységi körünket a környezetvédelem számos területére. Az 1989-ben három alkalmazottal indult vállalkozás ma már széles szakterületet lefedő szakemberállománnyal és külső szakértői/partnercégi hálózattal rendelkezik.

A szolgáltatásaink körének bővülése, fejlesztése, a munkáink szerteágazó, földrajzilag esetenként távol eső volta miatt fellépő kihívásokra válaszul 2008-ban Békéscsabán Kelet-magyarországi Iroda, míg 2009-ben Győrben Nyugat-magyarországi Iroda néven helyi képviseletet nyitottunk.

Minőségbiztosítás

Hisszük, hogy sikerünk titka megbízóink és partnereink elégedettségében gyökerezik. A cégünknél működő ISO 9001 minőségbiztosítási és ISO 14001 környezetvédelmi vállalatirányítási rendszer garantálja partnereink számára, hogy szerződéses feladatainkat magas szakmai színvonalon hajtsuk végre. Az 1997-ben tanúsított minőségbiztosítási, és a 2000-ben bevezetett környezetvédelmi vállalatirányítási rendszereinket rendszeres időközönként felülvizsgáljuk és a változó körülményekhez igazítjuk. 2004 óta mintavételi csoportunk NAT akkreditációval rendelkezik környezeti minták vételére.

Szolgáltatásaink

Vízgazdálkodási és környezetvédelmi beruházások előkészítése, műszaki segítség biztosítása (szennyvíztisztító telepek, csatornahálózatok, vízellátó rendszerek, hulladékkezelő létesítmények, hulladéklerakók)

 • Kommunális és ipari szennyvízkezelő és vízellátó rendszerekre, hulladékkezelő létesítményekre és hulladéklerakókra vonatkozóan a koncepció-tanulmány elkészítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Környezetvédelmi, vízjogi engedélyeztetés
 • Tenderdokumentációk elkészítése
 • ÚMFT (KEOP, ROP, TÁMOP) keretében megvalósítandó projektek pályázati dokumentációjának kidolgozása, projektmenedzsment feladatok ellátása.

Környezetvédelmi hatásvizsgálat

 • Környezetvédelmi hatásvizsgálatok készítése a jelentős környezeti hatással bíró fejlesztési/építési beruházások esetén
 • Technikai és jogszabályi előírásoknak megfelelő alternatívák kidolgozása.

Környezetvédelmi felülvizsgálat

Testre szabott környezetvédelmi felülvizsgálat készítése (kármentesítési felelősség, a környezetre és a harmadik félre gyakorolt hatások és a jogszabályi megfelelőség érdekében végrehajtandó helyi fejlesztések vizsgálata)

Környezetvédelmi tényfeltárás, szennyezett talaj és talajvíz kármentesítés

 • A szennyezés jellegének, forrásának, a szennyezőanyag mibenlétének, mennyiségének és elhelyezkedésének feltárása
 • A szennyezés mozgásának modellezése, valamint a lehetséges környezeti kockázatok elemzése
 • Költséghatékony, illetve a legjobb környezetvédelmi eredményt hozó kármentesítési megoldási alternatívák kidolgozása
 • A kármentesítési célú műszaki beavatkozási terv, kármentesítés kiviteli terveinek elkészítése, engedélyeztetése
 • Kármentesítés végrehajtása, és/vagy műszaki ellenőrzése
 • Monitoring rendszer megtervezése, kivitelezése és üzemeltetése.

Kommunális és veszélyes-hulladék gazdálkodás, szennyvíziszap elhelyezés

 • Önkormányzati és magánügyfelek számára kommunális és veszélyes-hulladék gazdálkodással kapcsolatos problémáik költséghatékony megoldásának kidolgozása
 • A hulladékképződés, illetve a hulladék veszélyességének csökkentésére irányuló technológiák, folyamatok kidolgozása és bevezetése
 • Kommunális szennyvíztelepekről származó szennyvíziszapok környezetbarát, költséghatékony és megvalósítható ártalmatlanításának megtervezése, valamint sekély tavak eutrofizációjának szabályozására iszapkotrási/elhelyezési alternatívák kidolgozása.

Felszíni víz minőségvédelme, kutatás, modellezés

 • Modellvizsgálatok készítése annak megállapításra, hogy bizonyos múltbeli, meglévő, vagy tervezett tevékenységek milyen hatást gyakorolnak felszíni vizeinkre
 • Szennyvízbevezetések elkeveredési zónájának modellezése a vízminőségi kritériumokkal való összehasonlítás érdekében
 • Vízminőség ökológiai és humán-egészségügyi kockázatelemzése
 • Szennyvíz bevezetések hatásának, folyami haváriaesemények kockázatának vizsgálata.

Felszíni és felszín alatti ivóvízbázisok védelme

 • A vízbázis jellemzése hidrológiai, hidrogeológiai és geológiai szempontból, mintavételek és laboratóriumi vizsgálatok alapján
 • Védőterületek kijelölése számítógépes modellezés segítségével
 • Az utánpótlódási területen található potenciális és tényleges szennyezőforrások számbavétele helyszíni bejárások alapján
 • A különböző szintű védőterületek által érintett ingatlanok beazonosítása

Megújuló energiaforrások hasznosítása (nap-, szél-, víz-, bioenergia)

 • Helyszín kiválasztását megalapozó tanulmány készítése
 • Megvalósíthatósági tanulmány készítése
 • Előzetes és részletes környezeti hatásvizsgálat készítése
 • Környezetvédelmi és vízügyi engedélyezési eljárások lefolytatása
 • Közösségi kommunikáció, PR
 • Pénzügyi támogatási pályázatok készítése

Elérhetőségeink

Központi Iroda

Dr. Major Veronika ügyvezető igazgató
Cím: H-1134 Budapest, Pattantyús u. 7.
Telefon: +36 (1) 215-8857
Fax: +36 (1) 216-1695
E-mail: innosystem@attglobal.net
major.veronika@innosystem.hu

Kelet-magyarországi Iroda

Pap Gábor irodavezető
Cím: H-5600 Békéscsaba, Csaba köz 3/10.
Telefon: +36 (30) 915-4683
Fax: +36 (66) 440-410
E-mail: pap.gabor@innosystem.hu

Nyugat-magyarországi Iroda

Mester Ákos projektvezető
Cím: H-9026 Győr, Báthory u. 7/A.
Telefon: +36 (30) 687-8994
Fax: +36 (96) 524-631
E-mail: mester.akos@innosystem.hu

Ugrás az oldal tetejére

Kapcsolat felvétel